Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

eTwinning

Realizacja programu eTwinning w naszej szkole.

Projekt realizowany w klasach IV-VI   od września 2015 do czerwca 2016.

Temat projektu-„My pen pal”-„Mój przyjaciel korespondencyjny”.

Koordynator projektu-Jadwiga Koguc

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową w ramach Programu e Twinning. Program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół  umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie z naszej placówki  współpracowali  z rówieśnikami z Hiszpanii i Niemiec. Tematyka projektu nawiązywała do podstawy programowej dla drugiego etapu edukacyjnego oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji projektu uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego poprzez pisanie listów o różnorodnej tematyce, poznawali kulturę innych krajów, odnajdując swoje miejsce w Zjednoczonej Europie, uczyli się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości oraz  promując swój kraj i jego dorobek kulturowy.

Oto kilka przykładów przedstawiających realizację projektu (listy,prezentacja)