Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Biblioteka gminna

B I B L I O T E K  A    G M I N N A

F I L I A   W   K R  Z E S Z O W I E   G Ó R  N Y M

 


W y p o ż y c z a l n i a   c z y n n a: 

Środa
    -    1000 - 1600
 

Czwartek
-  900 - 1600


Piątek - 900 - 1600
  

Kontakt: (15) 879 31 44