Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Aktywna Tablica

Plan pracy TIK

W  Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym.

 

Cel ogólny:  

Zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnej (TIK)
w ramach zajęć dydaktycznych oraz pełna realizacja zadań edukacyjnych zgodnie
z wymaganiami podstawy programowej.

 Cele szczegółowe:

• przygotowanie uczniów i nauczycieli do bezpiecznego i legalnego korzystania z zasobów Internetu;
• kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych, pozwalających na skuteczniejsze nauczanie i uczenie się;

• kształtowanie efektywnego posługiwania się technologią informatyczną;

• kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy;
• stosowanie przez nauczycieli w pracy z uczniami metod i narzędzi z wykorzystaniem TIK.

 

Lp.

 

ZADANIE

 

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

1.

 

Powołanie koordynatora wspierającego pracę nauczycieli i dyrektora podczas realizacji projektu.

Sierpień  2019 r.

Dyrektor Szkoły

 

2.

 

Uczestniczenie nauczycieli w szkoleniu
z zakresu wykorzystywania
i obsługi monitora interaktywnego.

Listopad 2019 r.

Firma zewnętrzna

 

3.

 

Stworzenie zakładki „Aktywna tablica”
 na stronie szkoły.

Grudzień 2019 r.

Osoba odpowiedzialna za stronę szkoły.

4.

 

Ustalenie zasad korzystania z TIK w szkole.

 

Grudzień 2019r.

 

Koordynator

 

5.

 

Wykorzystywanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Cały rok szkolny.

Nauczyciele przedmiotowi.

  6.

 

Przeprowadzenie lekcji na temat „Bezpieczeństwa cyfrowego- cyberprzemoc”.

Grudzień 2019 r
- kl. IV, V, VI i VII

Styczeń 2020 r. – kl. VIII

Nauczyciel informatyki
(koordynator), wychowawcy.

7.

 

Udostępnienie kilku scenariuszy lekcji z różnych przedmiotów
na stronie szkoły.

W ciągu roku szkolnego.

Nauczyciele przedmiotowi.

8.

 

Zamieszczenie na stronie szkolnej przydatnych linków dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych
w nauczaniu.

W ciągu roku.

Koordynator / osoba odpowiedzialna za stronę szkoły.

 

9.

 

Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji programu.

Czerwiec 2020 r.

Koordynator/ Dyrektor szkoły.

 

Opracowała Bigos Edyta

 

 

 

 

 

  

 

Szkolny Kodeks TIK

 

 1. Technologię Informatyczno-Komunikacyjną (TIK) wykorzystujemy na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu.
 2. Z zasobów TIK korzystamy rozsądnie i bezpiecznie, przestrzegając praw autorskich.
 3. Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać legalnego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach ani go modyfikować.
 4. Informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami z innych źródeł np. (podręczniki, prasa, itp.).
 5. Wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł zawsze podajemy skąd pochodzą i kto jest ich autorem.
 6. Nie publikujemy w Internecie rzeczy, które mogą wyrządzić krzywdę, sprawić przykrość innym lub których w przyszłości możemy się wstydzić.
 7. Nie fotografujemy, nie nagrywamy osób, które nie wyraziły na to zgody.
 8. Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.
 9. Nauczyciele i uczniowie wymieniają się adresami stron przy pomocy, których można wspomóc sposób uczenia się.
 10. Wymieniamy się doświadczeniami i wzajemnie się uczymy.
 11. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan sprzętu TIK (komputery, laptopy, projektory, monitory i tablice interaktywne itp.), a także o bezpieczeństwo danych osobowych i informacji dotyczących szkoły.