Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Projekt Programista z Klasą

Projekt Programista z Klasą to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w okresie od 28.07.2017 do 26.01.2020. 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie programowania w grupie docelowej.

Pięciu nauczycieli naszej szkoły odbyło 16-godzinne szkolenie. Zreaqlizowali 30 jednostek lekcyjnych w każdej grupie (razem z trenerem 8 zajęć, 22 bez trenera). 

Korzyści dla uczestników projektu:

- wsparcie trenerów dla nauczycieli

- doradztwo przez cały okres zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

- dostęp do platformy edukacyjnej

- sprzęt informatyczny przekazany nauczycielom (laptop) w ramach projektu

- bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli