Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM

Data

Część egzaminu

Godzina

Czas trwania egzaminu 

21 kwietnia 2020 r.

(wtorek)

 

Język polski

9.00

 

( 120 minut)

22 kwietnia 2020r.

(środa)

 

Matematyka

9.00

 

( 100 minut)

23 kwietnia 2020 r.

(czwartek)

 

Język obcy nowożytny

 

9.00

 

(90 minut)

 

Komunikat o przyborach w 2020 r.

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.