Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Inicjatywa "Ja też umiem pływać"

„Ja też umiem pływać” to inicjatywa realizowana przez Radę Rodziców działającą w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna” .