Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

wyjazd do Brighton

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO BRIGHTON

W dniach  03.07.- 14.07.2017r. grupa nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym (p.Edyta Igras-dyrektor szkoły ,p. Joanna Kasprzyk-nauczyciel historii, p.Ewa Jonik-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, p.Małgorzata Malinkiewicz- Szot-nauczyciel języka polskiego i przyrody, p.Aneta Mazurek-nauczyciel matematyki i informatyki oraz  p.Jadwiga Koguc-nauczyciel języka angielskiego oraz koordynator projektu ) uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym w Brighton (Wielka Brytania). Wyjazd nauczycieli w ramach projektu "Bliżej Europy" został w całości sfinansowany z funduszy unijnych w ramach Akcji K1 programu Zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Szkolenie  odbywało  się  w  ELC  The  English  Language  Centre   i obejmowało 30 godzin tygodniowo intensywnej nauki języka angielskiego w 10-12 osobowych grupach oraz całodobowe funkcjonowanie w społeczeństwie anglojęzycznym (zakwaterowanie u rodzin angielskich).

Pięciu nauczycieli uczestniczyło w w ogólnym kursie języka angielskiego, nabywając i doskonaląc kompetencje językowe, natomiast jeden nauczyciel wziął udział w kursie metodyczno-jezykowo- kulturowym. Zajęcia  prowadzone były w formie warsztatowej przez  nauczycieli i metodyków, co umożliwiło poznanie  różnych metod nauczania języka obcego.

Podczas  warsztatów poruszane były również zagadnienia dotyczące motywowania do nauki języka, dostosowania metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, zastosowania różnorodnych materiałów dydaktycznych, stosowania technik pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii i nauczania zintegrowanego CLIL. Nauczyciele wspólnie  wymyślali ciekawe zadania, testowali poznane gry językowe, brali udział w scenkach, debatach i prezentacjach, co pozwoliło przekonać się, które z poznanych form pracy są najbardziej efektywne.

  Dodatkowym atutem szkolenia był aspekt kulturowy. Nauczyciele brali  udział w bardzo dobrze przygotowanym programie kulturoznawczym. Codziennie, po zajęciach mogli uczestniczyć w wycieczkach do wielu ciekawych miejsc lub spędzać czas wolny na zwiedzaniu  Brighton. Brighton jest najchętniej odwiedzanym kurortem nadmorskim w całej Wielkiej Brytanii. Zaletą tej miejscowości jest bliska odległość od Londynu. Z tego też powodu często nazywane jest London by the Sea. Dzięki sprzyjającemu klimatowi Brighton cieszy się popularnością przez cały rok.Znajdują  się tutaj  liczne galerie,muzea i parki. Jednak    dumą  miasta jest egzotyczna rezydencja Royal Pavilion z XVIII–XIX wieku, przebudowana w stylu hindi oraz molo  Brighton Palace  Pier  o łącznej  długości  524  m, wybudowane w 1899 roku w celach rozrywkowych.

Pobyt  w Brighton pozwolił nauczycielom  również na  wymianę  doświadczeń z  ludźmi  z różnych  krajów  świata (m.in.  z  Turcji,  Niemiec,  Hiszpanii,  Arabii  Saudyjskiej,  Włoch, Węgier) dotyczących  różnic  kulturowych,  funkcjonowania  systemów  edukacji  oraz metod  i  form nauczania i uczenia się.

Wyjazd był  świetną okazją do pogłębienia wiedzy o kulturze brytyjskiej, a przede wszystkim przyczynił się do podniesienia  kwalifikacji językowych oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

Wspomnienia z wyjazdu na zawsze pozostaną w naszej pamięci a zawarte znajomości będziemy z pewnością pielęgnować.

zdjęcia z wyjazdu: 

 

 

http://kgszkola.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/243096/projekt_power_wyjazd_do_brighton